Marc Puigdomènech

ABR
10
18:00

Marc Puigdomènech

La Nau Espacial

Emoció, reflexió i agraïment són els nexes entre les peces d'un repertori propi que alterna cançons d'amor, de festa i de protesta escrites al llarg de vint anys. 

Tot plegat des d'un format íntim i poètic, que combina veu, guitarra clàssica i pedalera de loops, i que incita a l'espectador a submergir-s'hi.

Organitza: El Triquet

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.