Frederick, ni gana, ni set, ni buit...

JUN
13
11:00

Frederick, ni gana, ni set, ni buit...

La Nau Espacial (c/dels Casals, 30)

Sessió amb titelles i música a partir d'una adaptació del conte: Frederick, d'en Leo Lionni.

A l'estiu els ratolins recullen tot el que els cal per passar l'hivern. Grans de blat i civada, palla i nous... però el ratolí Frederick recull rajos de sol i altres meravelles per poder passar un hivern sense gana, ni set, ni buit! Passaran un hivern ple d'art i alegria, amb un teatre ple de cançons, poemes i contes.

Durada: 30'

Organitza: El Triquet

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.